दर्शनाचार्य (M.Phil ) कार्यक्रम अन्तर्गत आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना |

राजर्षिजनक विश्वविद्यालय अन्तर्गत मानविकी तथा कानून संकायद्वारा यसै शैक्षिक शत्र २०८० देखि Online (भर्चुवल) विधिवाट संचालन हुने Eastern Philosophy (प्राच्य दर्शन, पूर्वीय दर्शन) विषयको दर्शनाचार्य (Master of Philosophy) तहमा भर्ना भई अध्ययन गर्न चाहने कुनै पनि विषयमा स्नातकोत्तर उतिर्ण ईच्छुक उम्मेदवारहरुका लागि आवेदन खुला गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ | साथै, उक्त प्रवेश परीक्षाको विस्तृत कार्यक्रम देहाय बमोजिम हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ |

विद्यार्थीहरुद्वारा भर्ना हुन विश्वविद्यालयको website : www.rju.edu.np मार्फत वा संकायमा भौतिक रुपमा उपस्थित भई निवेदन साथ सम्पूर्ण कागजातहरु Upload वा बुझाउन सकिनेछ | म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका र  रीत नपुगेका निवेदन उपर कुनै कार्यवाही हुने छैन |

 • आवेदन फारम भर्ने समयावधि : मिति २०८० पौष १७ देखि २०८० माघ ८ गते बेलुका ४ बजेसम्म र विलम्ब शुल्कमा २०८० माघ १५ गते बेलुका ४ बजेसम्म |
 • आवेदन दस्तुर : रु.१५००/-(एक हजार पाँच सय)/ विलम्ब शुल्क : थप रु.५००/-(पाँच सय) |
 • संकायको खाता नं. : 11201050037020 (MANABIKI RA SAMAJIK SHASTRA SANKAYE)
 • बैंकको नाम : नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड
 • प्रवेश परीक्षा मिति र समय : २०८० माघ १९ गते विहान ११:०० – १२ :०० बजे सम्म |
 • परीक्षा केन्द्र : विश्वविद्यालय क्याम्पस, रा.ज.वि.जनकपुरधाम-८, धनुषा |
 • विद्यार्थी संख्या : २०
 • संलग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु : निवेदन, बायोडाटा, नागरिकता तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको छायाँकपि, फोटो-१, आवेदन दस्तुर जम्मा गरेको भौचर |

अन्य थप जानकारी लागि यस संकायको डीन कार्यालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध छ |

सम्पर्क नं. : 9854027374 / Email : [email protected]

Apply Here    

  Related Posts

  1 Response
  1. Balchandra Ghimire

   दर्शनाचार्य तहकाे कक्षाा पढाइ कहिलेदेखि हुने हाे जानकारी पाउ न ?

  Leave a Reply