राजर्षि जनक विश्‍वविद्यालयको दश वर्षे रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धि विचार गोष्‍ठी