राजर्षि जनक विश्‍वविद्यालयको रणनीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण सम्बन्धि विचार गोष्‍ठी (दोस्रो दिन)