राजर्षिजनक विश्वविद्यालय, जनकपुरधाम अन्तर्गतको विश्वविद्यालय क्याम्पसका प्रथम ब्याचका विद्यार्थीहरूलाई ट्रान्सक्रिप्ट हस्तान्तरण गर्नु हुँदै आदरणीय उपकुलपति, रजिस्ट्रार र नियन्त्रकज्यूहरु।सबैलाई बधाई छ | Honorable Vice-Chancellor, Registrar and Controller handovering Transcripts to the students of the first batch of University Campus under Rajarshi Janak University, Janakpurdham.Congratulations to all……….