राजर्षिजनक विश्वविद्यालयगौशाला इन्जिनियरिंग क्याम्पस गौशाला, महोत्तरीमधेश प्रदेशबोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना

बोलपत्र खरिद गर्ने मितिः २०८०/१२/२१ देखि २०८१/०१/२३ गते दिउँसो ४ बजे सम्म । बोलपत्र दर्ता गर्ने मिति: २०८१/०१/२४ गते दिउँसो २ वजे सम्म । बोलपत्र खोल्ने मिति : २०८१/०१/२५ गते दिउँसो १ वजे ।
गौशाला इन्जिनियरिंग क्याम्पस

Related Posts

Leave a Reply