राजर्षिजनक विश्वविद्यालयको डीन तथा निर्देशक नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समितिको कार्यविधि, २०८०