जनकपुर टुडे दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित मिती:२०८१/०२/१४ सेवा करारमा सवारी चालक सम्बन्धि सुचना ।