आज बाट हुन गइरहेको राष्ट्रिय कानून शिक्षासम्बन्धी सङ्गोष्ठी २०८१ आयोजना काठमाडौं स्कुल अफ ल, सूर्यविनायक-४, भक्तपुरमा राजर्षि जनक विश्वविद्यालय , विश्वविद्यालय क्याम्पसका कानून संकायवाट सहभागी विद्यार्थीहरु ।