Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 Notice: Entrance Exam 2077 2021-02-24
2 Invitation for Bids. 2021-02-18
3 Admission 2077 2021-02-01
4 B.Sc. CSIT, BCA, र BBA को प्रयोगात्मक परीक्षाको कार्यतालिका 2020-12-30
5 B.Sc.MLT Practical Examination 2020-12-25
6 BPH प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको नियमित परीक्षा 2020-12-20
7 रजिष्ट्ररेसन र परीक्षा फारम सम्बन्धमा | 2020-12-09
8 Second Year Third Semester Examination Schedule 2020-11-24
9 First Year First Semester Examination Schedule 2020-11-24
10 परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको | 2020-11-18
11 परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना 2020-11-13
12 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2020-10-15
13 तेस्रो बार्षिकोत्सब मनाउने सम्बन्धमा | 2020-10-15
14 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
15 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-10
16 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
17 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-08-16
18 RJU Research Journal 2020-08-13
19 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
20 सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2020-07-28
21 सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने वारे सूचना 2020-07-28
22 परीक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना 2020-07-26
23 सूचना 2020-07-23
24 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08