Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 Exam Schedule of MBA 1year 1st semester. 2021-04-08
2 Result of Entrance Examination-2021(BALLB) 2021-03-05
3 Result of Entrance Examination-2021(BBA) 2021-03-05
4 Result of Entrance Examination-2021(BCA) 2021-03-04
5 Result of Entrance Examination-2021(B.SC.CSIT) 2021-03-04
6 Notice: Entrance Exam 2077 2021-02-24
7 Invitation for Bids. 2021-02-18
8 Admission 2077 2021-02-01
9 B.Sc. CSIT, BCA, र BBA को प्रयोगात्मक परीक्षाको कार्यतालिका 2020-12-30
10 B.Sc.MLT Practical Examination 2020-12-25
11 BPH प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको नियमित परीक्षा 2020-12-20
12 रजिष्ट्ररेसन र परीक्षा फारम सम्बन्धमा | 2020-12-09
13 Second Year Third Semester Examination Schedule 2020-11-24
14 First Year First Semester Examination Schedule 2020-11-24
15 परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको | 2020-11-18
16 परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना 2020-11-13
17 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2020-10-15
18 तेस्रो बार्षिकोत्सब मनाउने सम्बन्धमा | 2020-10-15
19 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
20 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-10
21 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
22 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-08-16
23 RJU Research Journal 2020-08-13
24 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
25 सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2020-07-28
26 सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने वारे सूचना 2020-07-28
27 परीक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना 2020-07-26
28 सूचना 2020-07-23
29 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08