Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2020-10-15
2 तेस्रो बार्षिकोत्सब मनाउने सम्बन्धमा | 2020-10-15
3 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
4 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-10
5 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
6 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-08-16
7 RJU Research Journal 2020-08-13
8 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
9 सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2020-07-28
10 सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने वारे सूचना 2020-07-28
11 परीक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना 2020-07-26
12 सूचना 2020-07-23
13 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08