Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 Entrance Exam 2078 2022-01-22
2 बैठक स्थगित भएको सम्बन्धमा | 2021-12-17
3 Research Information 2021-06-01
4 Exam Schedule of MBA 1year 1st semester. 2021-04-08
5 Result of Entrance Examination-2021(BALLB) 2021-03-05
6 Result of Entrance Examination-2021(BBA) 2021-03-05
7 Result of Entrance Examination-2021(BCA) 2021-03-04
8 Result of Entrance Examination-2021(B.SC.CSIT) 2021-03-04
9 Notice: Entrance Exam 2077 2021-02-24
10 Invitation for Bids. 2021-02-18
11 Admission 2077 2021-02-01
12 B.Sc. CSIT, BCA, र BBA को प्रयोगात्मक परीक्षाको कार्यतालिका 2020-12-30
13 B.Sc.MLT Practical Examination 2020-12-25
14 BPH प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टरको नियमित परीक्षा 2020-12-20
15 रजिष्ट्ररेसन र परीक्षा फारम सम्बन्धमा | 2020-12-09
16 Second Year Third Semester Examination Schedule 2020-11-24
17 First Year First Semester Examination Schedule 2020-11-24
18 परीक्षाफल प्रकाशित गरिएको | 2020-11-18
19 परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना 2020-11-13
20 शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम 2020-10-15
21 तेस्रो बार्षिकोत्सब मनाउने सम्बन्धमा | 2020-10-15
22 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
23 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-10
24 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
25 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-08-16
26 RJU Research Journal 2020-08-13
27 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
28 सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2020-07-28
29 सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने वारे सूचना 2020-07-28
30 परीक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना 2020-07-26
31 सूचना 2020-07-23
32 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08